میزخدمت

میز خدمات الکترونیک

شناسنامه خدمات

بیانیه راهبرد مشارکت

میز خدمت حضوری-ترکیبی

سامانه نظر سنجی از خدمات

نظرسنجی عمومی

نظرسنجی عمومی(تکریم ارباب رجوع)

مشارکت مردمی

نظر سنجی از خدمات

تالار بحث و گفتگو

جمع آوری نظرات مردمی روی پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی

حقوق شهروندی

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی

شاخص های چهل گانه حقوق شهروندی

راهنمای احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی

نظر سنجی احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی

نظر سنجی کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات

راهنمای معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات

راهنمای تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

راهنمای ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه

نظر سنجی تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

نظرسنجی خدمات ارائه شده در ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرا

نظر سنجی کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در صدور روادید ورود

نظر سنجی خدمات ارائه شده در صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور

ثبت و نظارت بر تعاونی

تشکل های کارگری، کارفرمایی

نظرسنجی شکایات کارگری

نظرسنجی گواهینامه شغلی

نظرسنجی مجوز کاریابی

نظرسنجی کاریابی-داخلی

نظرسنجی کاریابی خارجی

نظرسنجی ورزشی

نظرسنجی مشاغل خانگی

نظرسنجی بازرسی کار

راهنمای صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

راهنمای صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

راهنمای ثبت و نظارت بر تعاونی

راهنمای ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی

راهنمای رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری

صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور

راهنمای صدور مجوز کاریابی

صدور مجوز کاریابی-داخلی

صدور مجوز کاریابی-خارجی

برگزاری رقابت های ورزشی کارگران

ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

بازرسی کار

تائید صلاحیت شرکت های خدماتی

فهرست مناقصات اداره کل

آگهی مزایده ها و مناقصه ها

اشتغال روستایی، عشایری و فراگیر

شورای هماهنگی

صفحه نخست

پیشنهادات و انتقادات

آشنایی با اداره کل

وظایف اداره کل

مدیریت روابط کار

روابط کار

بازرسی کار

تشکلهای کارگری و کارفرمایی

حمایت از پایداری شاغل و بیمه بیکاری

قوانین و مقررات حوزه کار

آشنایی با مدیران

مدیریت تعاون

تشکیل تعاونی ها

نظارت تعاونی ها

توسعه تعاونی ها

قوانین و مقررات حوزه تعاون

اطلاع رسانی تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

مدیریت اشتغال و کارآفرینی

اداره اشتغال و هدایت نیروی کار

کارگروه تخصصی اشتغال

اداره توسعه کارآفرینی

اداره اشتغال اتباع خارجی

مدیریت اجتماعی

اداره امور اجتماعی

اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران

اداره امور حمایتی و آسیبهای اجتماعی

پرسشهای متداول امور فرهنگی اجتماعی

یادداشت ها و مقالات

چارت سازمانی

اداره کل استانها

خدمات الکترونیک

پشتیبانی از افراد کم توان

بیانیه توافق سطح خدمات

دستورالعمل بروز رسانی نحوه بارگزاری محتوای وب سایت

میز خدمت الکترونیک

سامانه جامع روابط کار

سامانه ها

بیانیه حریم خصوصی

راهنمای مراجعین

پرسش های متداول

پرسشهای متداول تشکلات کارگری و کارفرمایی

پرسشهای متداول امور فرهنگی اجتماعی

پرسشهای متداول روابط کار

پرسشهای متداول حوزه تعاون

سوالات متداول بیمه بیکاری

سوالات متداول اشتغال و کارآفرینی

لیست کاریابی های استان

لیست دفاتر پیشخوان

دستگاه های مرتبط

ترویج تعاون

انتشارات

هفته تعاون

جشنواره ملی تعاونی های برتر

همایش ها

آموزش تعاون

کتابهای آموزشی

مقالات آموزشی

نشریات آموزشی

عملکرد آموزشی 1ساله(سال 1389)

ارتباط با ما

درباره ما - تماس با ما

فرم پیشنهادات

روابط عمومی اداره کل

تالار گفتگو

ارسال مشکلات

خروج از سامانه ویژه اعضا

پیوند ها

پیگیری پرونده