فرم نظر سنجی از ارباب رجوع( موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم )اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری
این فرم تاکنون 28 مرتبه پر شده است.

فرم نظر سنجی از ارباب رجوع( موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم )اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری

1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
3-نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمایید.
4- نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند، مرقوم فرمایید.
5- آیا خدمات مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟


6- چنانچه درخواست خلاف مقررات از جناب عالی شده است، لطفاً آن را مرقوم فرمایید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
7- لطفاً نظرات و پیشنهاد های خود را برای اصلاح امور بنویسید.