برای اتباع خارجی چگونه لیست بیمه تنظیم کرد؟

برای اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت از مراجع ذی صلاح و همچنین مجوز اشتغال از اداره کل اتباع خارجه وزارت تعاون وکار و رفاه اجتماعی میباشند در صورتی که در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته باشند میتوان همانند اتباع ایرانی حق بیمه پرداخت نمود و یا اینکه افراد مذکور میتوانند با انعقاد قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد براساس شغلی که در آن اشتغال دارند مشروط براینکه خود کارفرما بوده و کارگر کسی نباشند حق بیمه پرداخت نمایند.

شرایط آزادسازی مدارک تحصیلی (فک تعهدخدمت) چیست؟
 • حداکثرتا شش ماه بعد ازتاریخ صدورگواهی موقت به موسسه کاریابی مراجعه واقدام به ثبت نام نماید.
 • شش ماه پس از ثبت نام در کاریابی و انتظارکار و عدم اشتغال، به همان کاریابی مراجعه وتقاضای گواهی بیکاری نماید.
 • حداقل یک سا ل از تاریخ فارغ التحصیلی متقاضی سپری شده باشد.
 • حداقل یک سال از تاریخ صدورکارت پایان خدمت یا معافیت ( برادران ) سپری شده باشد.
 • دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی (غیرازدامپزشکی ) مشمول بخشنامه آزادسازی مدارک نمی­باشند.

:ballot_box_with_check:تبصره: فارغ التحصیلانی که قبل ازتاریخ 03 /03/96 درکاریابی ثبت نام کرده اند مشمول بند (1) نمی باشد.

شرایط ومدارک موردنیازبرای آزاد سازی


 
 

 

 

شرایط لغو تعهدخدمت دانش آموختگان دانشگاهی

(آزادسازی مدارک دانشگاهی فارغ التحصیلان )

 

 

 


مدارک لازم

ردیف

اصل

کپی

تعداد کپی

1

2

3

4

5

6

 

گواهی موقت فارغ التحصیلی

شناسنامه

کارت ملی

کارت بیکاری

کارت پایان خدمت یا معافیت(برادران)

گواهی بیکاری از موسسه کاریابی

 

کپی برابراصل دربرگ A4

کپی برابراصل دربرگ A4

کپی برابراصل دربرگ A4

کپی برابراصل دربرگ A4

کپی برابراصل دربرگ A4

کپی برابراصل دربرگ A4

 

3 نسخه

3 نسخه

3 نسخه

3 نسخه

3 نسخه

3 نسخه

 

 ( درصورت همراه داشتن اصل مدارک ،  نیازی به برابر اصل نمودن کپی یاتصاویرآن نمی باشد )

 شرایط :

 •        حداکثرتا شش ماه بعد ازتاریخ صدورگواهی موقت به موسسه کاریابی مراجعه واقدام به  ثبت نام  نماید .
 •       شش ماه پس از ثبت نام در کاریابی  و انتظارکار وعدم اشتغال ، به همان کاریابی مراجعه وتقاضای گواهی بیکاری نماید .
 •       حداقل یک سا ل  از  تاریخ فارغ التحصیلی متقاضی  سپری شده باشد .
 •       حداقل یک سال از تاریخ صدورکارت پایان خدمت یا معافیت ( برادران ) سپری شده  باشد .
 •        دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی (غیرازدامپزشکی ) مشمول بخشنامه آزادسازی مدارک نمی باشند.
 •       کپی مدارک در 3 نسخه ( جهت  موسسه کاریابی ، اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی شهرستان و اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان )  دربرگ A4   تهیه گردد.

 

تلفن ثابت اداره اشتغال وهدایت نیروی کار : 32224101       

سوالات متداول حوزه مشاغل خانگی

شرایط لازم برای متقاضیان اخذ مجوز کسب و کار خانگی چیست؟
 • تابعیت جمهوری اسلامی
 • حداقل سن بیست سال برای متقاضیان پشتیبان
 • نداشتن سابقه کیفری موثر به تأیید مراجع ذیصلاح (برای پشتیبان)
شرایط اختصاصی متقاضیان پشتیبان را توضیح دهید؟
 • حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط برای اشخاص پشتیبان
 • ارائه گواهی آموزش و مهارت در رشته مورد نظر (دارای تاریخ اعتبار)
 • ارائه گواهی سلامت برای متقاضیان رشته های مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی
 • تأمین سهم آورده متقاضی حداقل به میزان 20% سرمایه موردنیاز ایجاد رشته شغلی (برای اشخاص پشتیبان)
 • داشتن توانایی مدیریت برای اداره کسب و کار

مراحل صدور مجوز کدامند؟
 • داشتن شرایط عمومی و اختصاصی
 • ارائه درخواست توسط متقاضی به دستگاه اجاریی ذیربط
 • تکمیل فرمهای مربوط به ارائه طرح توجیهی توسط متقاضی
 • ارائه مستندات مربوط به سهم آورده متقاضی (برای اشخاص پشتیبان)
 • بررسی درخواست و طرح متقاضی توسط دستگاه اجرایی ظرف حداکثر یک هفته
 • تأیید طرح از سوی دستگاه اجرایی و صدور توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف 48 ساعت