اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال بختیاری / نظر سنجی کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات
به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در تائید صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات (13011031000) چگونه است؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 8)
عالی
( 1 نفر   12.5% )
خوب
( 1 نفر   12.5% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 6 نفر   75% )