به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در صدور مجوز کاریابی-خارجی (13011040102) چگونه است؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 2)
عالی
( 1 نفر   50% )
خوب
( 0 نفر   0% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 1 نفر   50% )