اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال بختیاری / نظرسنجی خدمات ارائه شده در ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرا

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در پاسخگوئی به استعلامات بیمه ای و حمایتی (19091033000) چگونه است؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 1)
عالی
( 0 نفر   0% )
خوب
( 1 نفر   100% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )