اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال بختیاری / نظر سنجی احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی
به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در تائید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (19011030000) چگونه است؟نتایج نظرسنجی :
عالی
( 9.5% )
خوب
( 7.1% )
متوسط
( 2.4% )
ضعیف
( 81% )