اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال بختیاری / نظر سنجی احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی
به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در تائید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (19011030000) چگونه است؟نتایج نظرسنجی :
عالی
( 11.8% )
خوب
( 8.8% )
متوسط
( 2.9% )
ضعیف
( 76.5% )