اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال بختیاری / نظر سنجی خدمات ارائه شده در صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی (13011035000) چگونه است؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 0)
عالی
( 0 نفر   0% )
خوب
( 0 نفر   0% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )