اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال بختیاری / نظر سنجی تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری(19051032000) و مشاغل سخت و زیان آور (13011843000) چگونه است؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 2)
عالی
( 1 نفر   50% )
خوب
( 1 نفر   50% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )