به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در صدور مجوز کاریابی (13011040000) چگونه است؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 1)
عالی
( 0 نفر   0% )
خوب
( 1 نفر   100% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )