به نظر شما کیفیت فرآیند و خدمات ارائه شده در برگزاری رقابت های ورزشی کارگران (17011041000) چگونه است؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 0)
عالی
( 0 نفر   0% )
خوب
( 0 نفر   0% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )