صفحه نخست » راهنمای مراجعین » راهبرد مشارکت دستگاه

                    راهبرد مشارکت دستگاه

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده خود را از طریق درگاه ارائه خدمات الکترونیکی خود در معرض نقد مراجعین محترم قرار میدهد و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و بهبود کیفیت ارائه خدمات خود اقدام می نماید.

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری در بازه های زمانی شش ماهه، درگاه خدمات الکترونیک خود را براساس نظرات دریافتی به روز رسانی می نماید.