ملاقات با مدیر

لوگوی ملاقات مردمی با مدیر کل: روزهای دوشنبه هر هفته

تاریخ بروزرسانی : ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۲۲

تماس با مسئول حراست

لوگوی

 تماس با مسئول رسیدگی به شکایات و انتقادات مردمی

:telephone_receiver: 03832252440

 


تاریخ بروزرسانی : ۲ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳:۰۷

مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

:white_check_mark:حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی

:white_check_mark:حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات

:white_check_mark:حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرایندها و تصمیمات اداری

:white_check_mark:حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری

:white_check_mark:حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد

:white_check_mark:حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

:white_check_mark:حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری

:white_check_mark:حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری

:white_check_mark:حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی

:white_check_mark:حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات

:white_check_mark:حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها

 

ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال وبختیاری