زمان های خارج از دسترس بودن تارنمای اداره کل

تارنمای اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان بصورت تمام وقت در دسترس میباشد و در

صورت بروز هرگونه مشکل و نقص فنی، به شما اطلاع رسانی خواهد گردید.