اخبار

سومین جلسه شورای فرهنگی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری برگزار شد

سومین جلسه شورای فرهنگی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری در این جلسه که به مناسبت هفته عفاف و حجاب و با حضور آقای مهندس جزایری، مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان ومدیرکل امور اجتماعی و مشاور استاندار در حوزه بانوان برگزار شد مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری افزودشورای فرهنگی یکی ازمهمترین راهبردها وابزارهای اداری برای پیشبرد اهداف فرهنگی واجتماعی وزارت متبوع درجامعه کاروتولید می باشدکه ازطریق خردجمعی ومشورت اعضای این شوراءمی توان خیلی ازمشکلات فرهنگی واجتماعی پیشرو رامدیریت و حل وفصل نمود.

 

مهندس جزایری، توجه به برنامه ها ی ستاداقامه نماز،کمیته عفاف وحجاب،شورای امربه معروف ونهی ازمنکر و...که بعنوان زیرمجموعه های مهم اداره کل امورفرهنگی وزارت متبوع محسوب می شوندرابسیارمهم وکاربردی دانست ودرپایان به مقوله مهم گسترش فرهنگ عفاف وحجاب دراجتماع خصوصاًدرجامعه کاروتلاش پرداخت وبه بیان اقدامات انجام شده درراستای ترویج فرهنگ عفاف وحجاب دربین کارکنان وکارگران اشاره نمودند.

درادامه جلسه­،سرکارخانم حبیبی،مدیرکل اموراجتماعی استانداری استان به تشریح وظایف کمیته عفاف وحجاب ورئوس برنامه های قابل اجراءتوسط کمیته مذکورپرداختندوازبرنامه ها،اقدامات وتلاشهای بسیارخوب اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان درانجام ماموریتهای فرهنگی واجتماعی تقدیروتشکرنمودند.خانم حبیبی،توسعه وگسترش فرهنگ عفاف وحجاب دربین اقشارمختلف جامعه ودرمحیطهای کاری رابسیاحائزاهمیت دانستندوگفت توسعه وگسترش فرهنگ عفاف وحجاب دراستان باالهام ازدستورات دینی ومشارکت جمعی مردم ودستگاههای اجرایی مسیرمطلوبی رادنبال می کند.

سپس­ سرکارخانم­ دوستی،مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری استان به فلسفه عفاف وحجاب ازمنظراسلام وتاثیرآن درسلامت اجتماع وخانوادها اشاره کردندوعفاف وحجاب رامایه ارزشمندی وحفظ جایگاه والاورفیع زنان درجامعه نام بردند.ایشان به ذکر رئوس برنامه های پیش بینی شده جهت اجراءدرطول سال 96درسطح خانوادها ­اشاره کردند وارتقاءسلامت­ زنان وآموزش توانمندسازی آنهارااصلی ترین هدف وبرنامه تعیین شده بیان داشتند.

 

درپایان جلسه هریک از اعضاءبه ارائه نظرات و پشنهادات خودپیرامون دستورجلسه پرداختند و از تعدادی از بانوان تجلیل شد

۲۶ تیر ۱۳۹۶ ۰۸:۳۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید