اخبار

ثبت نام کلیه کارگران ساختمانی استان بمنظوربهره مندی از بیمه تامین اجتماعی

ثبت نام کلیه کارگران ساختمانی استان بمنظوربهره مندی از بیمه تامین اجتماعی
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری، مدیر کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان گفت مطابق مصوبه شماره (1)چهارمین جلسه کشوری کارگروه اصلی قانون رفع موانع اجرای بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مقررگردید: کلیه کارگران ساختمانی چه آنانی که درحال حاضرتحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند وچه کارگرانی که هنوز نتوانسته اندتحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارگیرند می بایست درسامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.samanehrefah.ir ثبت نام نمایندتابتوانند از این به بعد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارگیرند

مهندس جزایری افزودارائه هرگونه خدمات حمایتی وبیمه ای به این دسته ازکارگران ازاین پس به کسانی تعلق خواهد گرفت که درسامانه ذکرشده ثبت نام کرده باشند.

وی تصریح کرد کارگران ساختمانی استان تا 30 اسفند ماه سال 1395فرصت دارند به سامانه مذکور مراجعه واقدام به ثبت نام اطلاعات خود نمایند تاپس از تائید اطلاعات مربوطه در سامانه خدمات رفاهی بتوانداز مزایای بیمه اجتماعی بهره مند واستفاده کنند.

مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان در پایان افزود با توجه به اهمیت موضوع ازکارگران عزیز استان درخواست نمود هرچه سریعترنسبت به ثبت نام خودقبل ازاتمام مهلت تعیین شده اقدام نمایند.

                      روابط عمومی اداره کل کارو امور اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری

 

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ۱۴:۲۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید