بسمه تعالی

سیزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تلاش استان چهارمحال و بختیاری سال1397

لوگوی قرآنی

  شرایط شرکت کنندگان

 

:ballot_box_with_check:افراد مجاز به شرکت در مسابقه عبارتند از: کارگران، کارفرمایان، تعاونگران، و افراد تحت پوشش خدمات خاص بهزیستی و تأمین اجتماعی (صرف داشتن دفترچه بیمه تأمین اجتماعی ملاک نیست) و خانواده های محترم ایشان که شامل همسر ایشان و فرزندانی که سن آنها بالاتر از 15 سال بوده و حداکثر سن ایشان تابع مقررات سرپرستی فرزند است، می باشد.

 

 

:ballot_box_with_check:حضور نفرات اول مرحله کشوری رشته های قرائت و حفظ کل کلیه دوره های پیشین درآن رشته ممنوع است و نفرات اول رشته های حفظ 20 و 10 دوره های پیشین تنها اجازه شرکت در رشته های بالاتر حفظ را خواهند داشت.

 

:ballot_box_with_check:کلیه رشته ها در دو بخش برادران و خواهران برگزار خواهد شد.

 

:ballot_box_with_check:در هر رشته تنها نفر اول (یک برادر و یک خواهر) به شرط احراز حد نصاب تعیین شده می تواند معرفی و در مرحله کشوری حضور داشته باشد.

رشته های مسابقات

o       قرائت تحقیق حد نصاب 75

o       قرائت ترتیل حد نصاب 75

o       حفظ- کل حد نصاب حسن حفظ 90

o       حفظ 20 جزء حد نصاب حسن حفظ 90

o       حفظ 10 جزء حد نصاب حسن حفظ 90

o   مفاهیم جلد بیست و سوم تفسیر نمونه حد نصاب بالای 80 درصد (مسابقه به صورت تستی برگزار می­گردد و طراحی سوالات استانی به عهده کمیته اجرایی استان می باشد.)

 

مهلت ثبت نام:1397/3/30

زمان و مکان برگزاری آزمون: روز سه شنبه مورخ 1397/4/12 رأس ساعت 9 صبح دراداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان

 

1- بخشنامه سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی1397

2- فرم شرکت در مسابقات قرآنی1397

3- تفسیر نمونه