فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
چهارشنبه۱ فروردین ۱۳۹۷۰۴ : ۴۱ : ۵۳۰۶ : ۰۷ : ۱۲۱۲ : ۱۱ : ۳۷۱۸ : ۱۶ : ۳۷۱۸ : ۳۳ : ۴۳۲۳ : ۵۸ : ۲۹
پنج شنبه۲ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۴۰ : ۲۲۰۷ : ۰۵ : ۴۶۱۳ : ۱۱ : ۱۹۱۹ : ۱۷ : ۲۷۱۹ : ۳۴ : ۳۳۰۰ : ۲۸ : ۰۸
جمعه۳ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۳۸ : ۴۹۰۷ : ۰۴ : ۲۰۱۳ : ۱۱ : ۰۱۱۹ : ۱۸ : ۱۷۱۹ : ۳۵ : ۲۴۰۰ : ۲۷ : ۴۷
شنبه۴ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۳۷ : ۱۷۰۷ : ۰۲ : ۵۴۱۳ : ۱۰ : ۴۳۱۹ : ۱۹ : ۰۷۱۹ : ۳۶ : ۱۴۰۰ : ۲۷ : ۲۵
یکشنبه۵ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۳۵ : ۴۴۰۷ : ۰۱ : ۲۸۱۳ : ۱۰ : ۲۵۱۹ : ۱۹ : ۵۷۱۹ : ۳۷ : ۰۵۰۰ : ۲۷ : ۰۳
دوشنبه۶ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۳۴ : ۱۰۰۷ : ۰۰ : ۰۲۱۳ : ۱۰ : ۰۷۱۹ : ۲۰ : ۴۷۱۹ : ۳۷ : ۵۵۰۰ : ۲۶ : ۴۱
سه شنبه۷ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۳۲ : ۳۶۰۶ : ۵۸ : ۳۶۱۳ : ۰۹ : ۴۸۱۹ : ۲۱ : ۳۶۱۹ : ۳۸ : ۴۶۰۰ : ۲۶ : ۱۹
چهارشنبه۸ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۳۱ : ۰۲۰۶ : ۵۷ : ۱۰۱۳ : ۰۹ : ۳۰۱۹ : ۲۲ : ۲۶۱۹ : ۳۹ : ۳۶۰۰ : ۲۵ : ۵۶
پنج شنبه۹ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۲۹ : ۲۷۰۶ : ۵۵ : ۴۴۱۳ : ۰۹ : ۱۲۱۹ : ۲۳ : ۱۵۱۹ : ۴۰ : ۲۷۰۰ : ۲۵ : ۳۴
جمعه۱۰ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۲۷ : ۵۳۰۶ : ۵۴ : ۱۸۱۳ : ۰۸ : ۵۴۱۹ : ۲۴ : ۰۵۱۹ : ۴۱ : ۱۷۰۰ : ۲۵ : ۱۱
شنبه۱۱ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۲۶ : ۱۸۰۶ : ۵۲ : ۵۳۱۳ : ۰۸ : ۳۶۱۹ : ۲۴ : ۵۵۱۹ : ۴۲ : ۰۸۰۰ : ۲۴ : ۴۸
یکشنبه۱۲ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۲۴ : ۴۲۰۶ : ۵۱ : ۲۸۱۳ : ۰۸ : ۱۸۱۹ : ۲۵ : ۴۴۱۹ : ۴۲ : ۵۸۰۰ : ۲۴ : ۲۵
دوشنبه۱۳ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۲۳ : ۰۷۰۶ : ۵۰ : ۰۳۱۳ : ۰۸ : ۰۰۱۹ : ۲۶ : ۳۳۱۹ : ۴۳ : ۴۹۰۰ : ۲۴ : ۰۲
سه شنبه۱۴ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۲۱ : ۳۱۰۶ : ۴۸ : ۳۸۱۳ : ۰۷ : ۴۳۱۹ : ۲۷ : ۲۳۱۹ : ۴۴ : ۴۰۰۰ : ۲۳ : ۳۹
چهارشنبه۱۵ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۱۹ : ۵۵۰۶ : ۴۷ : ۱۳۱۳ : ۰۷ : ۲۵۱۹ : ۲۸ : ۱۲۱۹ : ۴۵ : ۳۱۰۰ : ۲۳ : ۱۶
پنج شنبه۱۶ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۱۸ : ۲۰۰۶ : ۴۵ : ۴۹۱۳ : ۰۷ : ۰۸۱۹ : ۲۹ : ۰۲۱۹ : ۴۶ : ۲۱۰۰ : ۲۲ : ۵۳
جمعه۱۷ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۱۶ : ۴۴۰۶ : ۴۴ : ۲۵۱۳ : ۰۶ : ۵۱۱۹ : ۲۹ : ۵۱۱۹ : ۴۷ : ۱۲۰۰ : ۲۲ : ۲۹
شنبه۱۸ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۱۵ : ۰۸۰۶ : ۴۳ : ۰۲۱۳ : ۰۶ : ۳۴۱۹ : ۳۰ : ۴۱۱۹ : ۴۸ : ۰۳۰۰ : ۲۲ : ۰۶
یکشنبه۱۹ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۱۳ : ۳۲۰۶ : ۴۱ : ۳۹۱۳ : ۰۶ : ۱۷۱۹ : ۳۱ : ۳۰۱۹ : ۴۸ : ۵۴۰۰ : ۲۱ : ۴۳
دوشنبه۲۰ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۱۱ : ۵۶۰۶ : ۴۰ : ۱۶۱۳ : ۰۶ : ۰۰۱۹ : ۳۲ : ۲۰۱۹ : ۴۹ : ۴۶۰۰ : ۲۱ : ۲۰
سه شنبه۲۱ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۱۰ : ۲۰۰۶ : ۳۸ : ۵۴۱۳ : ۰۵ : ۴۴۱۹ : ۳۳ : ۰۹۱۹ : ۵۰ : ۳۷۰۰ : ۲۰ : ۵۶
چهارشنبه۲۲ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۰۸ : ۴۴۰۶ : ۳۷ : ۳۲۱۳ : ۰۵ : ۲۸۱۹ : ۳۳ : ۵۹۱۹ : ۵۱ : ۲۸۰۰ : ۲۰ : ۳۴
پنج شنبه۲۳ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۰۷ : ۰۹۰۶ : ۳۶ : ۱۱۱۳ : ۰۵ : ۱۲۱۹ : ۳۴ : ۴۹۱۹ : ۵۲ : ۲۰۰۰ : ۲۰ : ۱۱
جمعه۲۴ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۰۵ : ۳۳۰۶ : ۳۴ : ۵۱۱۳ : ۰۴ : ۵۷۱۹ : ۳۵ : ۳۸۱۹ : ۵۳ : ۱۲۰۰ : ۱۹ : ۴۸
شنبه۲۵ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۰۳ : ۵۸۰۶ : ۳۳ : ۳۱۱۳ : ۰۴ : ۴۲۱۹ : ۳۶ : ۲۸۱۹ : ۵۴ : ۰۳۰۰ : ۱۹ : ۲۵
یکشنبه۲۶ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۰۲ : ۲۳۰۶ : ۳۲ : ۱۱۱۳ : ۰۴ : ۲۷۱۹ : ۳۷ : ۱۸۱۹ : ۵۴ : ۵۵۰۰ : ۱۹ : ۰۳
دوشنبه۲۷ فروردین ۱۳۹۷۰۵ : ۰۰ : ۴۸۰۶ : ۳۰ : ۵۳۱۳ : ۰۴ : ۱۳۱۹ : ۳۸ : ۰۸۱۹ : ۵۵ : ۴۷۰۰ : ۱۸ : ۴۰
سه شنبه۲۸ فروردین ۱۳۹۷۰۴ : ۵۹ : ۱۳۰۶ : ۲۹ : ۳۵۱۳ : ۰۳ : ۵۹۱۹ : ۳۸ : ۵۸۱۹ : ۵۶ : ۳۹۰۰ : ۱۸ : ۱۸
چهارشنبه۲۹ فروردین ۱۳۹۷۰۴ : ۵۷ : ۳۹۰۶ : ۲۸ : ۱۷۱۳ : ۰۳ : ۴۵۱۹ : ۳۹ : ۴۸۱۹ : ۵۷ : ۳۲۰۰ : ۱۷ : ۵۶
پنج شنبه۳۰ فروردین ۱۳۹۷۰۴ : ۵۶ : ۰۵۰۶ : ۲۷ : ۰۱۱۳ : ۰۳ : ۳۲۱۹ : ۴۰ : ۳۸۱۹ : ۵۸ : ۲۴۰۰ : ۱۷ : ۳۵
جمعه۳۱ فروردین ۱۳۹۷۰۴ : ۵۴ : ۳۲۰۶ : ۲۵ : ۴۵۱۳ : ۰۳ : ۱۹۱۹ : ۴۱ : ۲۸۱۹ : ۵۹ : ۱۶۰۰ : ۱۷ : ۱۳