وظایف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وظایف اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری

 

·        انجام اقدامات لازم در زمینه اجراى قانون و مقررات بیمه بیکارى.

·        انجام مطالعات و بررسی‌های لازم به منظور شناخت امکانات و پتانسیل استان درزمینه ایجاد اشتغال مولد و فراهم آوردن فرصت‌هاى جدید شغلی و ارائه راه کارهای مناسب.

·        انجام امور مربوط به اشتغال اتباع خارجی.

·        انجام اقدامات لازم در جهت تشکیل تشکل‌های کارگرى و کارفرمایى بر اساس قوانین و مقررات ذیربط و نظارت بر چگونگی تشکیل آنها.

·        راهنمایی و ارایه خدمات لازم در جهت به کارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد هماهنگی لازم با واحدهای مشمول قانون کار.

·        اجراى قانون و آیین نامه‌هاى شوراى اسلامى کار در سطح استان.

·        تهیه و تنظیم و اجراى طرح‌ها و برنامه‌هاى فرهنگى بر اساس اهداف و ضوابط دفتر امور فرهنگى به منظور پیشبرد اهداف انقلاب اسلامى در مجتمع‌هاى کارگرى.

·        انجام امور مربوط به انجمن‌هاى صنفى با توجه به قوانین و مقررات و آیین نامه‌هاى مربوطه.

·        انجام امور مربوط به سوادآموزى مشمولین قانون کار با همکارى و مشارکت مراکز سوادآموزى استان.

·        رسیدگى به اختلافات و شکایات کارگرى و کارفرمایى از طریق تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون کار و مقررات مربوطه.

·        راهنمایى و ارشاد کارگران و کارفرمایان در مورد چگونگى انعقاد پیمان‌هاى دسته جمعى.

·        تهیه و تنظیم خلاصه پرونده شاکیان حوزه عملکرد و ارسال آن به اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار.

·        راهنمایى کارگران و کارفرمایان در زمینه قانون کار و مقررات مربوطه.

·        نظارت بر اجراى طرح‌هاى طبقه بندى مشاغل کارگرى.

·        بررسى طرح‌هاى مزد و بهره ورى و رسیدگى به قراردادهاى پاداش افزایش تولید.

·        بازرسى مستمر از کارگاه‌ها و کارخانجات حوزه عملکرد و برقرار کردن مبانى حفاظتى و بهداشتى و ایمنى کار و انطباق شرایط کار با قوانین و مقررات مربوطه.

·        فراهم ساختن امکانات رفاهى جهت کارگران از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان به ایجاد تاسیسات و ارائه خدمات رفاهى در کارگاه‌ها و ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن و انجام سایر اقدامات حمایتى.

·        ایجاد مجموعه‌هاى ورزشى تفریحى و فرهنگى کارگران و توسعه و تجهیز مجموعه‌هاى موجود.

·        اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان

·        تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشور

·        ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش های تعاونی و سایر بخش های اقتصادی

·        کمک به شرکتها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی مالی حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز

·        اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار نشریات مورد لزوم

·        راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی-مالی اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستم های بهتر و همچنین ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی اداری- مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط اداره صحیح تعاونیها

·        ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی و فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات آنها

·        جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بهر نحو از نام تعاونی سوء استفاده می کنند.

·        فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ایجاد توسعه بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و دستیابی به وسایل و کالاهای مورد نیاز و همچنین نظارت بر امور آنها

·        صدور مجوز ثبت و تشکیل تعاونیها موضوع بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاونی

·        تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولیدی

·        تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی

·        اجرای مفاد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه

·        انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین توانایی ها و امکانات به منظور استفاده در برنامه ریزی مربوط

·        صدور مجوز انحلال تعاونیهای موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون بخش تعاونی به استثنای تعاونی های فرااستانی و اتحادیه های تعاونی سراسری

·        انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز تعاونیها

·        تشکیل مجامع عمومی تعاونیهای موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون بخش تعاونی به استثنای شرکتهای تعاونی فرااستانی و اتحادیه های تعاونی سراسری

·        اعمال وظایف و اختیارات وزارت تعاون در مورد اتاق های تعاون با حوزه عمل استانی

·        فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح- ایجاد- توسعه- بازسازی- نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها

·        سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.

 


تاریخ بروزرسانی : ۸ فروردین ۱۳۹۶ ۱۳:۲۱