وظایف اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری

 • نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون، مقررات و ضوابط بیمه بیکاری در سطح استان.
 • ارتباط، هماهنگی و همکاری مستمر با سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی جهت آموزش مقرری بگیران بیمه بیکاری و نظارت مستمر برکمیت و کیفیت دوره های آموزشی.
 • بررسی اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق راهکارهای قانونی.
 • همکاری، هماهنگی و تعامل با سازمان تامین اجتماعی استان به منظور حسن اجرای قانون بیمه بیکاری.
 • بررسی طرح های اصلاح ساختار اقتصادی در کمیته فنی استان و ارائه به ستاد جهت طرح در شورای عالی کار و نظارت بر اجرای طرحهای مصوب.
 • ارتباط مستمر با واحدهای اجرائی و دستگاه های ذیربط استان به منظور حمایت از مشاغل.
 • مطالعه و بررسی عوامل مشکل­زا در بنگاه های اقتصادی و ارائه راهکارهای مناسب و عملی به سازمانهای ذیربط به منظور رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید و حضور موثر و مستمر در جلسات استانی و ارائه پیشنهاد لازم.
 • شناسایی واحدهای مشکل دار استان و انجام اقدامات کار بردی و موثر به منظور حمایت از مشاغل.
 • تهیه و تدوین اطلاعات آماری ماهیانه، فصلی و سالیانه مربوط به بیمه بیکاری در سطح استان و تحلیل و تفسیر جداول و نمودارهای آماری و ارائه پیشنهادات لازم به ستاد.
 • هماهنگی و تعامل با ستاد به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری.
 • برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات کمیته های هماهنگی استان و نظارت بر عملکرد کمیته های دو نفره.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۱۱