صفحه نخست » آشنایی با اداره کل » آشنایی با مدیران

 

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن

آدرس

سید حفیظ الله فاضلی

مدیرکل

03832220199

شهرکرد، دروازه سامان،  مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رستم قنبری

مدیر روابط کار

03832244290

شهرکرد، دروازه سامان،خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عنایت الله اکبری

مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

03832245008

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده به خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمدرضا رفیعی طاقانکی

رئیس حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری

03832245157

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده به خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تیمور باقری

مدیر تعاون

03883225009

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

قاسم رحیمی

سرپرست امور اداری و پشتیبانی

03832254128

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

رئیس گروه فن آوری اطلاعات بودجه و تحول اداری

03832223750

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده به خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

حسین حمزه شلمزاری

رئیس اداره توسعه کارآفرینی

 

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمدجواد سلطانی قلعه

رئیس اداره بازرسی کار

03832244391

شهرکرد، دروازه سامان، پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دانش کریمزاده   سورشجانی

رئیس اداره نظارت تعاونیها

 

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

حسین محمدی

رئیس اداره تشکیل تعاونیها

03832224625

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محسن مردانی

رئیس اداره حراست

03832252440

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده بهخیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مسلم مردانی نافچی

رئیس اداره امور اجتماعی

03832252440

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هدایت الله نصیری

رئیس اداره توسعه تعاونیها

 

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شاپور حیدری

مدیر کارآفرینی و اشتغال

03832226005

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هایده همت زاده

رئیس اداره روابط کار

 

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمود جلالی

مسئول دبیر خانه کار گروه اشتغال

03832224101

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

 

سرپرست اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران

 

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

هوشنگ صفرپور

سرپرست اداره امور مالی

 

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده به خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

محسن مولوی

مدیر امور اجتماعی

 

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده به خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

امین کیانی

سرپرست اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی

 

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سعادت محمدی

مسئول روابط عمومی

 

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده به خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۴۸

 

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن

آدرس

محسن مولوی

سرپرست مدیریت شهرستان شهرکرد

03832220199

 

خانم لیلا مردانی

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجن

03832244290

 

جعفرقلی فولادی

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارسان

03833225011

 

ایرج خالدی

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی لردگان

03834444600

 

قباد الیاسی

مسئول نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردل

03834343151

 

محمدرضا فدایی

مسئول نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کوهرنگ

0383322250

 

کوروش هزاریان

مسئول نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کیار

 

 

هومان داوودی

مسئول نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بن و سامان

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۴۹