نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن

آدرس

 پست الکترونیک

سید حفیظ الله فاضلی

مدیرکل

03832220199

شهرکرد، دروازه سامان،  مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.chb@chmail.ir

رستم قنبری

مدیر روابط کار

03832244290

شهرکرد، دروازه سامان،خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.ghanbari@iran.ir

اشکبوس مسعودی

سرپرست مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

03832245008

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده به خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.masoudi@iran.ir

محمدرضا رفیعی طاقانکی

رئیس حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری

03832245157

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده به خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.rafei@iran.ir

دانش کریم زاده

مدیر تعاون

03883225009

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.karimzadeh@iran.ir

جعفرقلی فولادی

سرپرست امور اداری و پشتیبانی

03832254128

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.fooladi@iran.ir

نادعلی شهبازی

رئیس گروه فن آوری اطلاعات بودجه و تحول اداری

03832223750

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده به خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.shahbazi@iran.ir

عبدالرضا حسن زاده

رئیس اداره توسعه کارآفرینی

 

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.hasanzadeh@iran.ir

محمدجواد سلطانی قلعه

رئیس اداره بازرسی کار

03832244391

شهرکرد، دروازه سامان، پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.soltani@iran.ir

حسین محمدی

رئیس اداره تشکیل تعاونیها

03832224625

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.mohammadi@iran.ir

محسن مردانی

رئیس اداره حراست

03832252440

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده بهخیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.mohsenmardani@iran.ir

مسلم مردانی نافچی

رئیس اداره امور اجتماعی

03832252440

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.moslemmardani@iran.ir

شاپور حیدری

مدیر کارآفرینی و اشتغال

03832226005

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.heidari@iran.ir

هایده همت زاده

رئیس اداره روابط کار

 

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.hematzadeh@iran.ir

محمود جلالی

مسئول دبیر خانه کار گروه اشتغال

03832224101

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.jalali@iran.ir

 

 

سرپرست اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران

 

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.boroumand@iran.ir

 

هوشنگ صفرپور

رئیس اداره امور مالی

 

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده به خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.safarpour@iran.ir

 

محسن مولوی

مدیر امور اجتماعی

 

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده به خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.molavi@iran.ir

 

امین کیانی

رئیس اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی

 

شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 1 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.kiani@iran.ir

سعادت محمدی

روابط عمومی

 

شهرکرد، دروازه سامان، نرسیده به خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 kar.saadatmohammadi@iran.ir

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۳۷

 

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن

پست الکترونیک

محسن مولوی

سرپرست مدیریت شهرستان شهرکرد

03832220199

kar.molavi@iran.ir

خانم زهرا صمدی

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجن

03832244290

kar.samadi@iran.ir

شهرام اکوان

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارسان

03833225011

kar.akvan@iran.ir

علی حسنی

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی لردگان

03834444600


مهدی کهیانی

مسئول نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردل

03834343151

kar.kahyani@iran.ir

صفدر رحیمی

مسئول نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کوهرنگ

0383322250


غلامحسین کریمی

مسئول نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کیار

 

kar.karimi@iran.ir

عبدالرضا حسن زاده

مسئول نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بن و سامان

 

kar.hasanzadeh@iran.ir


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۴۰