سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۲:۳۲
 
 
  • سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵
   اذان صبح : ۰۵ : ۱۸ : ۴۹
   طلوع خورشید : ۰۶ : ۴۳ : ۵۷
   اذان ظهر : ۱۲ : ۱۷ : ۵۵
   غروب خورشید : ۱۷ : ۵۲ : ۲۳
   اذان مغرب : ۱۸ : ۰۹ : ۴۶
   ghalvash.swf 05 : 18- 12 : 17- 18 : 09