سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۲:۳۲
 
 

لطفا پس از خواندن راهنمای تکمیل فرم پیمایش حداقل مزد،

نسبت به دریافت و تکمیل فرم اکسل اقدام

 و آن را در قالب cd  یا ایمیل به

پست الکترونیک اداره کل به آدرس kar.chb@chmail.ir  ارسال نمایید.

با تشکر

فایل word  راهنما مخصوص شرکت ها

فایل اکسل پرسشنامه حداقل مزد مخصوص شرکت ها 

فایل های مخصوص ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان های تابعه