سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۲:۳۱
 
 

 

 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور ( سال 82 ) ۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد مربا، ترشی و خیارشور با ظرفیت 620 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیدترانس مهتابی 40وات و 20 وات ( سال 82 ) ۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیدترانس مهتابی 40وات و 20 وات با ظرفیت 400000 عدد در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد بلندگو ( سال 82 ) ۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد بلندگو با ظرفیت یک میلیون عدد در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی جمـع‌آوری شـیـر ( سال 82 ) ۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی جمـع‌آوری شـیـر با ظرفیت 5/8 تن در روز
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد رشته آشی و پلویی ( سال 82 ) ۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد رشته آشی و پلویی با ظرفیت 360 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد پـفـک نـمکی ( سال 82 ) ۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد پـفـک نـمکی با ظرفیت 400 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی، تولید نایلون و چاپ روی آن ( سال 82 ) ۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی بازیافت مواد پلاستیکی، تولید نایلون و چاپ روی آن
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید پارچه گردباف ( سال 82 ) ۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید پارچه گردباف با ظرفیت 000 250 متر مربع در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد و بسته بندی نمـک یددار ( سال 82 ) ۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد و بسته بندی نمـک یددار با ظرفیت چهارهزار تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید نخ متوسط تا ضخیم از ضایعات نساجی ( سال 82 ) ۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید نخ متوسط تا ضخیم از ضایعات نساجی با ظرفیت 150 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد و بسته‌بندی سس مایونز ۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد و بسته‌بندی سس مایونز با ظرفیت 171 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه ( سال 82) ۱۰ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه با ظرفیت 800 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل