سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۲:۳۲
 
 

 احداث باشگاه ورزشی با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال (سال 82) ۱۲ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث باشگاه ورزشی با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 مدرسـه غیر انتـفاعی با ظرفیت پذیرش 200 دانش آموز در سال (سال 82) ۱۲ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مدرسـه غیر انتـفاعی با ظرفیت پذیرش 200 دانش آموز در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 خدمات مشاوره مهندسی (سال 82) ۱۲ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات مشاوره مهندسی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 مـهـد کـودک با ظرفیت پذیرش 75 کودک در سال (سال 82) ۱۲ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک با ظرفیت پذیرش 75 کودک در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 احداث استخر سرپوشیده (سال 82) ۱۲ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی احداث استخر سرپوشیده
بارگیری فایل بارگیری فایل
 درمانـگاه شـبانه‌روزی با ظرفیت200 بیمار در شبانه روز (سال 82) ۱۲ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی درمانـگاه شـبانه‌روزی با ظرفیت200 بیمار در شبانه روز
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کافـی‌نت با ظرفیت 6 دستگاه رایانه متصل به شبکه (سال 82) ۱۲ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی کافـی‌نت با ظرفیت 6 دستگاه رایانه متصل به شبکه
بارگیری فایل بارگیری فایل
 خدمات بینایی‌سنجی،چشم‌پزشکی و فروش لوازم و مواد چشم‌پزشکی (سال 82) ۱۲ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی خدمات بینایی‌سنجی،چشم‌پزشکی و فروش لوازم و مواد چشم‌پزشکی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 چاپ و تولید عکس‌های رنگی و سیاه‌وسفید با ظرفیت 76500 قطعه در سال (سال 82) ۱۲ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی چاپ و تولید عکس‌های رنگی و سیاه‌وسفید با ظرفیت 76500 قطعه در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 آموزشگاه زبان‌های خارجی با ظرفیت1872 دانش‌آموز در سال (سال 82) ۱۲ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه زبان‌های خارجی با ظرفیت1872 دانش‌آموز در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 آموزشگاه هنـرهای تجسمی با ظرفیت پذیرش هشتصد هنرجو در سال (سال 82) ۱۲ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه هنـرهای تجسمی با ظرفیت پذیرش هشتصد هنرجو در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 آموزشگاه حسـابداری با ظرفیت1664 دانش‌آموز در سال (سال 82) ۱۲ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه حسـابداری با ظرفیت1664 دانش‌آموز در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل